α΄λυκείου: στοιχεία τριγώνου α΄λυκείου: στοιχεία τριγώνου α΄λυκείου: στοιχεία τριγώνου