100 χρόνια μετά 100 χρόνια μετά

100 χρόνια μετά οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες με τη δύναμη της μουσικής συνθέτουν ένα νοσταλγικό ταξίδι στο παρελθόν, δίνοντας όραμα: "Κάνε τη ζωή δροσιά"...