α΄λυκείου: μία συνάρτηση α΄λυκείου: μία συνάρτηση α΄λυκείου: μία συνάρτηση