β΄λυκείου: οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις β΄λυκείου: οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις οι γραφικές παραστάσεις των τριγωνομετρικών συναρτήσεων