Σύνδεση
Υπηρεσίες Βίντεο
Οδηγίες Αναφορά προβλήματος Όροι χρήσης Επικοινωνία Σχετικά Στατιστικά
Ζωντανές μεταδόσεις Βιντεοθήκη Εκπαιδευτικά κανάλια
Επισκεφθείτε την αναβαθμισμένη πλατφόρμα βίντεο υπηρεσιών στο vod-new.sch.gr

Σχετικά

Καλως ήλθατε στην υπηρεσία Βίντεο κατ' Απαίτηση του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Η υπηρεσία πάρεχει την δυνατότητα ανάρτησης και προβολής βίντεο & μεταδεδομένων του. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητά κατηγοριοποίησης των video.

Η υπηρεσία εχει αναπτυχθεί απο το Κέντρο Επικοινωνιών & Δικτύων του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια της. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί κατα 75% από το ΕΚΤ και κατα 25% από κρατική συμμετοχή.

Σχεδιασμός

Σκοπός της ομάδας ανάπτυξης ήταν η υπηρεσία να αποτελέσει παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής για μια διαδικτυακή υπηρεσία. Με αυτό το σκεπτικό, επιλέχθηκαν οι πλέον προηγμένες τεχνολογίες και πρότυπα ώστε η υπηρεσία να γίνει, αν αυτό είναι δυνατό, σημείο αναφοράς ανάμεσα στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Ο σχεδιασμός της εφαρμογής που υλοποιεί το δικτυακό τόπο έχει γίνει με βάση μια Ν-επίπεδη αρχιτεκτονική, και όλα τα αρθρώματά της υπηρεσίας είναι πλήρως αντικειμενοστρεφή και επαναχρησιμοποιήσιμα. Επιπλέον, έχει εξαρχής σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τα διάφορα διεθνή πρότυπα με έμφαση σε αυτά της W3C.

Τεχνολογία

Ο δικτυακός τόπος της υπηρεσίας αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Γίνεται εκτεταμένη χρήση CSS για τη διαμόρφωση του περιεχομένου, αξιοποιείται συνδυασμός από τεχνολογίες DHTML και Javascript, και τέλος χρησιμοποιείται η τεχνολογία XMLHTTPRequest (AJAX) για την άμεσότερη απόκριση του διαδικτυακού τόπου.

Η Υπηρεσία προσφέρει τη δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε μορφή RDF. Ακολουθείται το διαδεδομένο πρότυπο Dublin Core για την προτυποποίηση των μεταδεδομένων. Το πρότυπο RDF είναι η βάση για την ανάπτυξη του σημασιολογικού ιστού του μέλλοντος.

Εργαλεία

Η υπηρεσία Βίντεο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου χρησιμοποιεί την πλατφόμρα Microsoft Windows Media Services για την μετάδοση video.

Η κωδικοποίηση των βίντεο από την αναλογική ή την ψηφιακή τους μορφή σε μορφή εικονοροής (stream) με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μετάδοσης για διαφορετικές συνδέσεις γίνονται από τον MS Media Encoder έκδοση 9 (Windows Media 9 Series).

Η αυτόματη κωδικοποίηση των βίντεο κατά την ανάρτηση τους από τους πιστοποιημένους χρήστες του ΠΣΔ γίνεται με χρήση του ελεύθερου λογισμικού ffmpeg. Η κωδικοποίηση γίνεται στις μορφές .wmv και .flv για αναπαραγωγή από MS media player και flash player αντίστοιχα.

Η διάθεση των κωδικοποιημένων βίντεο με την υποστήριξη ροών βίντεο (video streaming) γίνεται μέσω του εξυπηρετητή Media Server. Ο εξυπηρετητής έχει την δυνατότητα διάθεσης των αποθηκευμένων ψηφιοποιημένων βίντεο καθώς και την υποστήριξη ζωντανών μεταδόσεων.

Ο παρών δικτυακός τόπος έχει αναπτυχθεί με βάση πλήρως ανοικτό λογισμικό και πρότυπα. Ο προγραμματισμός έγινε στη γλώσσα PHP, με τη βοήθεια της πλατφόρμας ανάπτυξης CakePHP. Για την αποθήκευση των δεδομένων χρησιμοποιείται το λογισμικό MySQL.

Ομάδα

Η υπηρεσία σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και πλαισιώνεται από το Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια των Προτάσεων 51 και 96.

Συντελεστές: